Friday, 3 January 2014

NOTA TINGKATAN 3 (UNIT 1 - KEDUDUKAN)

RUJUKAN GRID
 • Garisan grid digunakan bagi menunujukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta topografi. 
 • Garisan grid yang dilukis melintang dinamakan garisan utaraan dan garisan grid yang dilukis secara menegak dinamakan garisan timuran.
 • Kedudukan sesuatu tempat di atas peta topografi dapat ditentukan dengan menggunakan rujukan grid. 
 • Rujukan grid merupakan titik persilangan antara garisan timuran dan utaraan.
 • Terdapat dua jenis rujukan grid :
  • Rujukan grid 4 Angka – digunakan bagi menunjukkan objek di dalam sesuatu persegi grid. 
  • Rujukan grid 6 angka – Digunakan bagi menunjukkan kedudukan sesuatu ciri geografi dengan lebih tepat.


Objek A terletak dalam rujukan grid 4 angka RG1222.
Objek B terletak dalam rujukan grid 6 angka RG 145235.

KETINGGIAN

Ketinggian sesuatu tempat dapat dinyatakan dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti warna, simbol dan garisan.

1. Warna

 • Kaedah ini digunakan pada peta atlas.
 • Warna berbeza digunakan bagi menunjukkan perbezaan ketinggian.
 • Ton warna juga digunakan bagi menunjukkan ketinggian. Ton yang gelap mewakili kawasan tanah tinggi dan semakin cerah bagi kawasan rendah.

2. Simbol

 • Antara jenis simbol yang digunakan ialah:


KONTUR DAN KERATAN RENTAS

 • Kontur adalah kaedah yang lebih tepat bagi menentukan ketinggian dan  menggambarkan bentuk bumi sesuatu kawasan dalam peta topo.
 • Selang kontur adalah jarak antara 2 kontur. Selang kontur adalah sama. Contohnya 15m, 50m atau 100m.
 • Garisan kontur juga digunakan bagi menunjukkan bentuk muka bumi sesuatu kawasan dengan menggunakan teknik keratan rentas.
 • Jenis-jenis cerun seperti cerun curam, landai dan bertangga dapat dilihat dengan jelas melalui keratan rentas.
HUBUNGAN KONTUR & KERATAN RENTAS 
 1. Kontur jenis jarang-jarang  : cerun landai
 2. Kontur jenis rapat-rapat : cerun curam
 3. Kontur jenis berselang-seli : cerun bertangga

No comments:

Post a Comment