Friday, 27 December 2013

PBS oh PBS..!

PBS punya cerita..semoga semua warga Panitia Geografi dapat melaksanakan tugas dengan jayanya pada tahun 2014 kelak.

SELAMAT BEKERJA..!

No comments:

Post a Comment